Szekrényből kibukó csontvázakat, tetemes súlyú, öröklött ügyeket cipel a hátán a Magyar Tenisz Szövetség július végén választott új elnöksége.

A korábbi időszakban megkötött szerződések felbontása, módosítása fontos feladat, hiszen jelenlegi állapotukban milliárdos fizetési terhet jelentenek.

Több elnökségi határozat intézkedik a kiútkeresésről.

tenisz-palya.hu/MTSZ * Módosítaná a szövetség a Fed Kupa rendezésével kapcsolatos 2019. november 19-én megkötött szerződést, tovább tárgyalna az A-Z Produkció Kft., valamint az A-Z
PRodukció Kft. jogi képviselőivel a fizetés nagyságáról, tisztázná a februári WTA torna szerződéseivel kapcsolatos zűrös ügyeket, s tárgyalna az ATP-torna jogtulajdonosával is a jövőről.

Az elnökség támogatja dr. Fürjes Balázs kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos 2020. október 17-én kelt és a Szövetség részére megküldött javaslatát, és felhatalmazza az MTSZ elnökét a szükséges intézkedések megtételére, annak érdekében, hogy a FED Kupa megrendezése tekintetében a Nemzeti Sportügynökség és az MTSZ között fennálló, 2019. november 11-i keltezésű kétoldalú megállapodás módosításra kerüljön oly módon, hogy annak eredményeként a Szövetségnek sem a múltbeli szerepvállalásából fakadóan, sem pedig a jövőben semmilyen pénzügyi és egyéb fizetési kötelezettsége ne származzon. Az elnökség a kétoldalú megállapodás módosítására (és szükség szerint a Fed Kupa „Host Agreement” módosítására) irányuló tárgyalások lefolytatására a Szövetség részéről Markovits László alelnököt jelöli ki.

94/2020. (11.03.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség akként határoz, hogy az A-Z Tenisz Produkció Kft., valamint az A-Z PRodukció Kft. jogi képviselőjétől érkezett, 2020. október 27-én kelt egyezségi javaslatot nem fogadja el, az elnökség 79/2020. (10.06.) sz. Eln. Határozatával összhangban fenntartja korábbi pénzügyi igényeit, amelyre tekintettel felhatalmazza az elnököt, hogy a Szövetség 79/2020. (10.06.) sz. Eln. Határozatának alapjául szolgáló pénzügyi igényeknek megfelelően írásbeli megállapodási javaslatot küldjön meg a társaságok részére, és tárgyaljon a mielőbbi rendezés érdekében.

95/2020. (11.03.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség akként határoz az EBX-IMG, LLC (a továbbiakban: “IMM”) gazdasági társasággal aláírt szerződés tekintetében, hogy a bekért jogi szakvélemény, az IMM-el folytatott szóbeli egyeztetések és az előterjesztés alapján felhatalmazza az elnököt a pontos feltételeket tartalmazó megállapodáshoz szükséges tárgyalások lefolytatására, és a megállapodás előkészítésére. Ismeretes: Richter Attila volt főtitkár elnökségi határozat, fedezet és szerződött helyszín hiányában kötötte meg az EBX- IMG LLC céggel a szerződést a februári WTA 250-es torna magyarországi megrendezésére.

96/2020. (11.03.) sz. Eln. Határozat
Tekintettel a 86/2020. (10.06.) sz. Eln. Határozatban foglaltakra, továbbá az elnökség rendelkezésére bocsátott jogi szakvélemény tartalmára, az elnökség akként határoz, hogy a Ion Tiriac úrral, mint jogtulajdonossal megkötött ATP verseny szerződésének lezárása érdekében felhatalmazza az elnököt, hogy az előterjesztés alapján tárgyalásokat folytasson, továbbá tájékoztassa, hogy a Szövetség tárgyalásokat kíván kezdeményezni jogtulajdon megvásárlása tekintetében. Tiriac a jogtulajdonosa a tavaszi budapesti ATP-versenynek, a bérleti szerződés az idén járt le, az áprilisi torna a világjárvány miatt elmaradt. Az ügyben a kapcsolatfelvétel tapogatózó tárgyalásokat ígér annak a vonalnak a mentén, hogy az MTSZ-elnökség korábban arról döntött, hogy a jövőben nem kíván bérelni ATP- vagy WTA-tornát, kiemelt dollárdíjazású nemzetközi viadalt csak akkor szervezne, ha megfelelő áron és jó időpontra tudna jogot vásárolni

FaLang translation system by Faboba

teniszlexikon – rendelje meg itt online

Pályakereső