Megpróbálják kifésülni a korábbi évek zavaros szerződéseit. Az elnök dönt a kishitelezők kifizetéséről a konszolidációs keretből. Nem lesz februári WTA-torna, s 2021-es ATP-verseny sem.

Végre elkészülnek az A-keretes játékosok idei szerződései. Két további bizottság névsora vált nyilvánossá. Pályázatot hirdetnek a főtitkári posztra.

Lázár János, az MTSZ elnöke - Fotó: atv.hu

 

A legutóbbi elnökségi ülés határozatai megjelentek a szövetségi honlapon.

Az általános ügyrendre vonatkozó dokumentumot és a sportszakmai irányelveket már korábban közöltük a tenisz-palya.hu hasábjain.

 

79/2020. (10.06.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség megtárgyalta az A-Z Produkció Kft., valamint az A-Z Tenisz Produkció Kft. szerződéseinek állásáról szóló beszámolót, és akként határoz, hogy elfogadja az előterjesztésben szereplő rendezési megoldást.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: főtitkár

80/2020. (10.06.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy véleményezésre küldje meg az elnökségi tagok részére a Szövetség azon hitelezőinek listáját, amelyeknek követelése a Szövetséggel szemben az 5 millió forintot nem haladja meg. Egyúttal felhatalmazza az elnököt, hogy a Kormány 1561/2020. (VIII. 30.) Korm. határozata alapján a Szövetség rendelkezésére bocsátott konszolidációs összegek felhasználása tekintetében önállóan döntést hozzon, miután megismerte részletesen a hitelezők listáját.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: főtitkár

81/2020. (10.06.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség felhatalmazza Hámori Tamást, hogy a Szövetséget a Tennis Europe soron következő tisztújító közgyűlésén online részvétel keretében képviselje. Továbbá az elnökség határoz Richter Attila korábbi főtitkár jelölésének visszavonásáról is.

82/2020. (10.06.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség elfogadja az általános bizottsági ügyrendet, amelyet a honlapon közzétesz, és amelynek mentén a jövőben az egyes bizottságok részletes ügyrendje kialakításra kerülhet. Az elnökség továbbá a Kommunikációs és Nyilvánosság Bizottság tagjának, illetve a Játékvezetői, Versenybírói Bizottság tagjának választja a következő személyeket:

Kommunikációs és Nyilvánosság Bizottság:
Pécsi Norbert, Sápi Zsófia, Németh Gergely, Ablonczy Ákos
Játékvezetői, Versenybírói Bizottság:
Krupanicsné Rácz Veronika, Nyírő László, Szörény Rezső, Ujszászi Máté

83/2020. (10.06.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség akként határoz az EBX-IMG, LLC (a továbbiakban: “IMM”) gazdasági társasággal aláírt szerződés tekintetében, hogy 2021-ben, illetve 2022-ben nem kerülnek versenyek megrendezésre. Erről a döntésről mind az IMM-et, mind a WTA-t a Szövetség írásban értesíti, és felhívja a WTA figyelmét arra, hogy a februári verseny kapcsán Budapest ne kerüljön be a versenynaptárba.
Az IMM részéről érkezett egyezségi ajánlat tekintetében az elnökség továbbá akként határoz, hogy bekéri az IMM költségeit alátámasztó dokumentumokat, és ennek érdekében haladéktalanul megkeresi az IMM-et.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: elnök

84/2020. (10.06.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség rögzíti elvi álláspontját, amely szerint a Szövetség WTA és ATP-tornák versenyrendezési stratégiája során érvényre kívánja juttatni azt az elvet, hogy a jövőben bérelt jogok alapján, a megfelelő állandó infrastruktúra hiányában a Szövetség nem kíván ilyen jellegű versenyek megrendezésében szerződő partner lenni.

85/2020. (10.06.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség akként határoz, hogy 2021-ben a Szövetség szervezésében ATP torna nem kerül megrendezésre. E döntéséről haladéktalanul tájékoztatja az ATP-t, hogy budapesti verseny ne kerüljön a versenynaptárba.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: főtitkár

86/2020. (10.06.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség akként határoz, hogy a Ioan Tiriac úrral, mint jogtulajdonossal kötött, 2020-ban lejáró szerződést le kívánja zárni.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: főtitkár

87/2020. (10.06.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség jóváhagyja Sávolt Attila sportigazgató, valamint Bardóczky Kornél fejlesztési igazgató 2021. január 31-ig tartó, határozott időre szóló megbízatását.

88/2020. (10.06.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség elfogadja a sportszakmai irányelveket, amelyeket a honlapon közzétesz, és felhívja a bizottságokat, hogy a Szövetség szakmai vezetésével közösen dolgozzák ki ez alapján a részletes sportszakmai programra vonatkozó javaslataikat. Felkéri Sávolt Attila sportigazgatót, hogy a soron következő elnökségi ülésen, november 3-án prezentálja az érintettekkel közösen kidolgozott programot.
Határidő: 2020. november 3-i elnökségi ülésen tárgyalható legyen
Felelős: sportigazgató

89/2020. (10.06.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség elfogadja és jóváhagyja az „A” keretes játékosok támogatási keretének felosztására tett előterjesztést, a 2019-es év eredményei alapján a 2020-as évre vonatkozóan. Továbbá arra kéri az irodát, hogy a vonatkozó szerződéseket készítse elő.
Határidő: 2020. október 19.
Felelős: főtitkár

90/2020. (10.06.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség akként határoz, hogy a Szövetség főtitkári tisztségének betöltésére vonatkozóan pályázatot ír ki. Felhívja a főtitkárt, hogy a jogszabályoknak megfelelő feltételekkel és tartalommal írja ki a pályázatot 30 napos pályázati határidővel, és azt tegye közzé a Szövetség honlapján.
Határidő: A pályázat kiírására vonatkozóan 2020. október 19.
Felelős: főtitkár

91/2020. (10.06.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség az új Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az új Alapszabály kidolgozásával létrejövő új szövetségi struktúra kialakítására tekintettel visszavonja 2020/10 (2020.02.19.) számú határozatának a sportigazgatói tisztség tekintetében pályázat kiírására vonatkozó részét.

FaLang translation system by Faboba

Pályakereső