A szeptember eleji elnökségi ülésen hét témában született határozat.

A nemzetközi versenyek szerződéseivel, pénzügyeivel kapcsolatos vizsgálatok mellett hat új MTSZ-tag felvételéről is döntöttek.

 

A Magyar Tenisz Szövetség 2020. szeptember 1. napján tartott elnökségi ülésén született Elnökségi Határozatok

65/2020. (09.01.) Eln. sz. Határozat
Az elnökség akként határoz, hogy a 2020. évi Kiemelt Sportágfejlesztési támogatás költségtervének módosítására vonatkozóan benyújtott javaslatot jóváhagyja, azzal a hatályba léptető feltétellel, hogy az EMMI és a Nemzeti Sportközpontok a költségterv módosítására vonatkozó tervezetet nyugtázzák és elfogadják. Az elnökség egyúttal felhívja a főtitkárt, hogy a jelen határozat alapján az EMMI és a Nemzeti Sportközpontok irányában a szükséges egyeztetést lefolytassa.
Felelős: Főtitkár
Határidő: Haladéktalanul

66/2020. (09.01.) Eln. sz. Határozat
Az elnökség megbízza az alelnököt, hogy az elmúlt tíz év valamennyi sportszakmai anyaga, a 2020. augusztus 18-ig beérkezett észrevételek, és a személyes konzultációk alapján a 2020. október 6-i elnökségi ülésre terjessze az elnökség elé a sportág javasolt sportszakmai irányelveit és stratégiai célkitűzéseit, annak szervezeti formájával és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi terv kidolgozásával együtt. Továbbá terjesszen elő szakmai koncepciót a tenisz sportág infrastrukturális támogatásainak továbbfejlesztése, valamint a finanszírozási és intézményrendszeri problémáinak kiküszöbölése érdekében.
Felelős: Alelnök
Határidő: A 2020. október 6-i ülésen tárgyalható legyen.

67/2020. (09.01) Eln. sz. Határozat
Az elnökség akként határoz, hogy a WTA/IMG és a Magyar Tenisz Szövetség közötti tárgyalások vezetése tekintetében dr. Pákay Péter 2020/21. (2020.03.06.) sz. Eln. Határozatban foglalt megbízatását – eddigi munkáját megköszönve - visszavonja, és a további tárgyalások lefolytatására dr. Lázár János elnök urat jelöli ki, azzal, hogy elnök úr maga helyett más személy kijelölésére és meghatalmazására is jogosult.
Felelős: Elnök

68/2020. (09.01.) Eln. sz. Határozat
Annak érdekében, hogy a tenisztársadalom minél szélesebb rétege részt vehessen a döntések előkészítésében, az elnökség – a jelenleg működő bizottságok helyett - az alábbi bizottságok felállítását határozta el:
- Sportolói Bizottság
- Versenysport és Utánpótlás Bizottság
- Fegyelmi Bizottság
- Társszakágak Bizottsága
- Játékvezetői, Versenybírói Bizottság
- Vidék Bizottság
- Női Bizottság
- Fogyatékos Sport Bizottság
- Infrastrukturális Fejlesztésekért Felelős Bizottság
- Kommunikációs és Nyilvánosság Bizottság
- Edzőképző Bizottság

A bizottságok struktúrájáról, feladat és hatásköréről, illetve a bizottságok működésének részletszabályairól az elnökség a Magyar Tenisz Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában rendelkezik. A bizottságok minimum 3 tagból állnak (elnök + két tag). Az elnökség felkéri az alelnököt, hogy a szeptember 15-i elnökségi ülésre a bizottságok elnökeire és tagjaira vonatkozó személyi javaslatokat terjessze az elnökség elé.
Felelős: Alelnök
Határidő: A személyi javaslatok megtételére vonatkozó határidő 2020.szeptember 15.

69/2020. (09.01.) Eln. sz. Határozat
Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy bocsássa az elnökség rendelkezésére a Nemzetközi Tenisz Szövetség részére benyújtott, a FED Cup Finals esemény contribution keretéből a Magyar Tenisz Szövetség részére átutalt 586 000 dollár összegű hozzájárulás vonatkozásában készült pénzügyi elszámolást, továbbá írásban hívja fel a Nemzetközi Tenisz Szövetséget, hogy a megküldött pénzügyi elszámolás elfogadásáról szóló döntését haladéktalanul küldje meg a Magyar Tenisz Szövetség számára.
Felelős: Főtitkár
Határidő: Haladéktalanul

70/2020. (09.01.) Eln. sz. Határozat
Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy folytasson egyeztetéseket a Miniszterelnökséggel a FED Cup Finals világverseny megrendezhetőségének vizsgálata céljából.
Felelős: Elnök

71/2020. (09.01) Eln. sz Határozat
Az elnökség akként határoz, hogy az alábbi szervezetek tagfelvételi kérelmét jóváhagyja, és e szervezeteket felveszi az MTSZ tagjai sorába:
Méltó Életért Alapítvány
Fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidő Sportegyesület
Marosi Kata Sportegyesület
Mezőtúr AFC Spartacus Sport Egyesület
Mogyoród Községi Sportkör

FaLang translation system by Faboba

Pályakereső