Nem az előző ET elemzését olvashatjuk, hanem az augusztusban munkába állt új testület 2019-re vonatkozó megállapításait tanulmányozhatjuk. Az MTSZ a 2019-es évet 1,7 milliárdos veszteséggel zárta.

A szekrényből kieső csontvázak között nagy mennyiségű „problémás” ügy árnyékolta be a szövetség gazdálkodását. Megtudhatjuk, melyek a legjelentősebbek.

A gazdálkodás árnyoldalai

A szeptember 15-én esedékes közgyűlés írásos dokumentumai között szerepel az egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés, valamint az Ellenőrző Testület jelentése a 2019-es évről.

Az előbbi táblázatos adatsor formájában ITT tekinthető meg, az utóbbi pedig szöveges elemzés, s tanulságos olvasmányként alább található meg.

 

Az Ellenőrző Testület jelentése a Magyar Tenisz Szövetség 2019-es gazdálkodásáról

 

A Magyar Tenisz Szövetség küldöttközgyűlése 2020. július 27-én választott új elnökséget és egyben új Ellenőrző Testületet.

Az új Elnökség 2020. augusztus 11-i ülésén vette át a Szövetség működtetését az előző elnökségtől, miután teljességi nyilatkozatot kapott a főtitkártól, hogy minden lehetséges dokumentum a rendelkezésre áll.

E naptól kezdve tudta megkezdeni munkáját az új Ellenőrző Testület is, melynek 2020. augusztus 31-ig el kellett készítenie a 2019-es évre vonatkozó gazdálkodási jelentést.

E rendkívül szoros határidő csak úgy volt teljesíthető, hogy az előző Ellenőrző Testület által készített anyagokat használtuk fel. Azt gondoljuk, hogy így is megfelelően pontos és feltáró jelentést tudunk letenni az asztalra, mert a 2016-2018-as években kevés aktivitást mutató előző Ellenőrző Testület a 2019-es év második felétől nagyon sok és alapos vizsgálatot végzett, és az ezeket leíró jegyzőkönyvekből némi kellően pontos képet kaphatunk a 2019-es évről.

A Magyar Tenisz Szövetség a 2011. évi CLXXV.tv. alapján közhasznú szervezetnek minősül, ezért közhasznúsági jelentés készítésére kötelezett, amelyet a Szövetség Elnökségének, majd a Közgyűlésnek is el kell fogadnia.

* A Magyar Tenisz Szövetség a 2019-es évben 1.972.685.000 Ft állami támogatásról kötött támogatói szerződést, ebből 360.000.000 Ft a KSF támogatás, melyből 2019-ben 211.261.000 Ft került átutalásra. A célzott versenyrendezési támogatás 1.555.231.000 Ft volt. E fölött a versenyengedélyek, tagdíjak, versenyrendezési díjak révén összesen 229.457.785 Ft árbevétel keletkezett, melyből a tagdíjak összege 11.191.495 Ft.

A költségek és ráfordítások teljes értéke 4.504.768.000 Ft volt, mindezek egyenlegeként a Szövetség a 2019-es évet 1.714.653.000 Ft veszteséggel zárta.

Ekkora, elfogadhatatlan összegű veszteség mellett az Ellenőrző Testület nem tudja szabályosnak tekinteni a 2019-es gazdálkodást, erről részletesebben alant számolunk be.

* Az MTSZ 100%-os tulajdonában álló, a Mikovinyi utcai komplexumot működtető NEK Magyar Tenisz Szövetség Edzésközpont Kft a 2019-es évben 74.249.000 Ft bevételt termelt, 0 Ft támogatást kapott a tulajdonos MTSZ-től és 67.031.000 Ft kiadása-ráfordítása volt, melyek eredményeképpen az évet 7.218.000 Ft adózott eredménnyel zárta.

Az Ellenőrző Testület véleménye szerint a NEK Kft gazdálkodása szabályos volt.

Az MTSZ 2019-es működését sajnos jelentős mennyiségű problémás ügy árnyékolta be. Ezek közül az alábbiakat emelnénk ki:

1.) Adósság-sprirál. Az ATP versenyek megrendezésére kapott állami támogatás évente csökkent, mert az MTSZ vezetősége vállalata, hogy idővel jelentős szponzori pénzeket hoz be a verseny kapcsán. 2018- ban és 2019-ben ez nem valósult meg és a verseny komoly veszteséggel zárult. Innentől fogva a Szövetség folyamatosan adósságokkal küszködött és nagyon sok mindent később vagy egyáltalán nem fizetett ki. Tetézte ezt a 2019. szeptemberi Davis-Kupa meccs megrendezése, melyre a Szövetség nem kapta meg a tervezett állami támogatást, és ez tovább fokozta a problémát.

2.) A Federation Kupa világdöntő 2020-2022-es megrendezésére 2019. júniusában köttetett meg a háromoldalú szerződés. Ennek kapcsán több MTSZ alkalmazottal is munkaszerződés köttetett, ráadásul Richter Attila, Kiss Gabriella és Göböl Márk esetében áprilisi, tehát a nagy szerződés aláírását megelőző kezdéssel. Az Ellenőrző Testület aggályosnak tartja mind a szerződések kezdő dátumát, mind azt, hogy 8 órás MTSZ-munkaidő mellé egy másik, teljes munkaidős szerződést hogyan tudtak ellátni a dolgozók?

3.) A német Emotion GmbH-val 2018 nyarán szerződés köttetett a mallorcai füvespályás verseny jogának megvásárlásáról, 3 millió dollár értékben. A szerződést nem sokkal később módosították, egy évvel meghosszabbították a teljesítési határidő vonatkozásában. 2019. szeptemberében az MTSZ visszalépett a szerződéstől, amit látszólag a német fél el is fogadott, ám ekkor köttetett egy másik szerződés, miszerint a német fél három részletben 700 ezer Euró tanácsadói díjra jogosult a Federation Kupa szervezése kapcsán. E díj első részletét, 200 ezer eurót Richter Attila főtitkár december 18-án el is utalta a német félnek, ehhez azonban semmilyen teljesítési igazolás vagy egyéb dokumentum nem tartozott, ráadásul a Szövetségnek ennél fontosabb és sürgősebb tartozásai voltak.

Ezt az utalást tartja az Ellenőrző Testület az egyik legaggályosabbnak a 2019-es év eseményei közül.

4.) A 2017-2019 között minden februárban sikerrel megrendezett WTA verseny szerződése 2019. februárjában lejárt. Az MTSZ igyekezett új szerződést kötni, illetve felmerült a magyar jogtulajdonban levő bukaresti verseny hazahozatalának lehetősége is. A főtitkár tájékoztatása szerint utóbbitól a WTA elzárkózott, ezért tovább folytatták a tárgyalásokat a februári verseny újabb 3 évre való megrendezéséről, annak ellenére, hogy erre nem állt rendelkezésre állami támogatás és nem volt megfelelő helyszín. E történet vége 2020-ra nyúlik át, mikor a jogtulajdonos IMG cég január 8-án, Richter Attila főtitkár pedig január 22-én aláírta a hároméves szerződést, utóbbi elnökségi felhatalmazás nélkül történt és annak tudatában, hogy se pénz, se helyszín nincs a verseny 2020-as megrendezésére. Ezzel jó eséllyel jelentős károkat okozott az MTSZ-nek.

5.) 2018. nyarán szerződés köttetett a Business Network International bolgár céggel, melynek a tartalma alapvetően az ATP és WTA versenyekkel kapcsolatos tanácsadás, marketing, valamint játékosok közvetítése a versenyekre. A szerződés 2019. január elsején lépett hatályba és a benne foglalt tevékenységekért 3 évre évente minimum 770 ezer euró díjat határoz meg. Ez az összeg, átszámítva 251 millió Ft, 2019 folyamán több részletben kifizetésre is került a bolgár teniszszövetség elnöke, Jordan Cvetkov által képviselt cég számára.

Az Ellenőrző Testület véleménye szerint ez egy igen meglepő és nagyon valószínűleg színlelt szerződés, a benne lévő tevékenységekre az MTSZ-nek nem, vagy csak jóval kisebb mértékben volt szüksége. A kifizetések és számlák mögötti dokumentumokból a teljesítés ténye és minősége nem állapítható meg.

6.) A különböző célzott állami támogatásokból kapott összegeket az MTSZ gyakran versenyeztetés és pályáztatás nélkül költötte el. A versenyek rendezését végző legnagyobb beszállító, az A-Z Produkció Kft 2016-ban 3 résztvevős pályázatban nyerte el a jogot, de az utána lévő években, így 2019-ben is, már pályáztatás nélkül szerződtek vele, illetve társcégével.

Az Ellenőrző Testület felkéri az MTSZ Elnökségét, járja körbe azt a kérdést, hogy az MTSZ kötelezett-e közbeszerzésre az állami támogatások elköltése kapcsán, illetve ha nem, akkor kell-e, és ha igen, milyen módon pályáztatnia a különböző alvállalkozásokat? 2019 során az EMMI még a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz is fordult egy ilyen ügy kapcsán, de ennek nem lett semmilyen következménye a Szövetségre nézve.

7.) Richter Attila főtitkár az év folyamán felvett 23,5 millió Ft készpénzt elszámolásra a pénztárból, amivel az év végéig nem számolt el.

8.) A 2019-es Kiemelt Sportolói Támogatásból kiugróan magas összeget (23 millió Ft) kapott Stollár Fanny, ez több  mint kétszerese volt a következő játékos által kapott összegnek. Ezt aránytalannak érezzük. Ezenfelül meg kívánjuk vizsgálni az ezen támogatások kapcsán létrejött szerződések teljesülését, de erre az eddigi rövid időben nem volt lehetőségünk.

9.) A Szövetség repülőjegy-vásárlási politikáját is vizsgálta az Ellenőrző Testület. Megállapításunk szerint a szabályzat és a megvalósítása is jónak mondható, de kiugróan magas a Richter Attila diplomáciai utazásaira és FED Kupa szervezése kapcsán történt utazásaira költött ilyen összeg.

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a Magyar Tenisz Szövetség 2019-es működésében igen sok az aggályos elem.

Felkérjük az új Elnökséget, hogy a fenti anomáliák ügyében haladéktalanul hozza meg a szükséges intézkedéseket.

Ugyanakkor az Ellenőrző Testület jelen beszámolójában számszakilag elfogadja és megerősíti a Magyar Tenisz Szövetség 2019.évi Egyszerűsített éves beszámolójában foglaltakat, egyben rögzíti, hogy a Beszámoló Mérlegfőösszege 1.175.361.000 Ft végösszeget, a Vállalkozási tevékenység 0 Ft eredményt, az Alaptevékenység eredménye pedig 1.714.653.000 Ft veszteséget tartalmaz.

 

Budapest, 2020. augusztus 31.

dr. Homonnay Géza, az Ellenőrző Testület elnöke

FaLang translation system by Faboba

teniszlexikon – rendelje meg itt online

Pályakereső