A Veszprém megyei szövetség elnöke a tagegyesületek nyilvánossá tételét kérte az MTSZ-től.

A szövetség irodavezetőjeként nemrégiben státuszba lépett jogásznő küldött hivatalos választ, melyet továbbított honlapunknak is.

Az MTSZ elutasító érvelésének érdekessége, hogy a személyek adatvédelmét szolgáló törvényt az egyesületek esetében is érvényesnek tartja.

 

Dr. Hajba Csaba részére
Balatonfüredi Petőfi Sportkör és a Veszprém Megyei Tenisz Szövetség elnöke

Tisztelt Dr. Hajba Úr!

A Teniszpálya-katalógus facebook oldalának egyik bejegyzése közzétette az Ön Nyílt levelét a Magyar Tenisz Szövetség klubjai részére.

Ebben Ön szavazásra kéri a tagszervezeteket abban a kérdésben, hogy az MTSZ honlapján május 22-ig legyen közzétéve az aktuális tagnyilvántartás.

Mivel a Magyar Tenisz Szövetség az ügyben érintett, ezért szeretném tájékoztatni arról, hogy a tagjegyzék az alábbi, hatályos jogszabályok rendelkezése szerint nem nyilvános.

2004. évi I. tv. a Sportról

20. § (3) „A szakszövetségre - amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik - a Civil tv. és a Polgári Törvénykönyv egyesületekre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.”

A Polgári Törvénykönyv egyesületekre vonatkozó rendelkezése szerint: 3:67 § „A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak”.

A 2011. évi CLXXXI. tv. 86. § (4) bekezdésének értelmében „az egyesület szerve ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagjairól készült nyilvántartás nem nyilvános.”

A 2004. évi I. tv a tagjegyzék tekintetében a Polgári Törvénykönyvtől eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

Fentiek szerint a tagjegyzéket a nyilvántartást vezető bíróság is zártan kezeli.

Mint tagszervezetünket tájékoztatom továbbá, hogy az Fővárosi Főügyészség 2019-ben törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálta a szövetség honlapjának tartalmát, és nem talált hiányosságot a tagjegyzék feltüntetését illetően. (Vizsgálta a szövetség tagnyilvántartását is, és ott sem talált semmilyen szabálytalanságot.)

Továbbá az EMMI Sportállamtitkárságától is véleményt kértünk, amely teljes mértékben alátámasztotta, hogy a fenti jogszabályok alapján kell kezelni a szövetség tagjegyzékét.

A szövetség tehát nem teheti közzé a tagnyilvántartást még akkor sem, ha azt egyes tagok kérelmezik.

Ezért az Ön kezdeményezése megtévesztő a tagság számára, és olyan színben tünteti fel a szövetséget, mintha a szövetség szándékosan, a jogszabályok ellenére titkolná a tagnyilvántartást.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

A szövetség munkatársai, és jómagam is rendelkezésére állunk a szövetséggel kapcsolatos kérdések tekintetében.

 

Üdvözlettel
Dr. Brányik Györgyi
jogász

FaLang translation system by Faboba

Pályakereső